Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is Mevr. Bervoets A., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, op haar verzoek in ruste gestel Betrokke

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009184
pub.
30/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013022222 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging voor de betaling van vaccins in het kader van preventieprogramma's met een nationaal karakter voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013011215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de geplande investeringen ten behoeve van de databank bedoeld in artikel 22, § 2, van de bijlage bij de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voor de jaren 2012 en 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 18/04/2013 numac 2013003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van de Nationale Bank van België van 11 februari 2013 type koninklijk besluit prom. 14/04/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013011515 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers sluiten, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is Mevr. Bervoets A., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij de arbeidsrechtbank te Hasselt, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 17 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003 betreffen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en de werking van de mobiele e type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001 in type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch sluiten, in werking tredend op 31 oktober 2013 's avonds, is de heer Anckaert L., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Aarschot, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 17 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 augustus 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de koopvaardij, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 oktober 2003 betreffen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en de werking van de mobiele e type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor de banken, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 november 2001 in type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het kappersbedrijf en de schoonheidszorgen, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdragen type koninklijk besluit prom. 17/04/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013202170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeensch sluiten, in werking tredend op 30 september 2013 's avonds, is de heer Beeten A., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Diest, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijke besluiten van 14 april 2013 zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel : Mevr. Barré A., licentiaat in de rechten, jurist op arbeidsovereenkomst (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Katz V., licentiaat in de rechten;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer Lombet A., licentiaat in de rechten, jurist op arbeidsovereenkomst (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Vankerkhoven C., master in de rechten;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Wérotte A., licentiaat in de rechten;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijke besluiten van 16 april 2013, zijn benoemd tot : griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Van Weyenberg S., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent : Mevr. Dhont E., griffier bij het vredegerecht van het eerste kanton Oostende;

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;

Mevr. Vrints S., griffier bij het vredegerecht van het kanton Brasschaat;

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad;

Mevr. Maya F., griffier bij het vredegerecht van het vierde kanton Gent;

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, Mevr. De Temmerman A., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent;

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad; griffier bij de rechtbank van koophandel te Dendermonde, Mevr.

Blanckaert K., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriële besluiten van 23 april 2013 : Zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het hof van beroep te Brussel;

Mevr. Barré A., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; de heer Lombet A., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;

Mevr. Vankerkhoven C., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel : Mevr. Katz V., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel;

Mevr. Wérotte A., voorlopig benoemd referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^