Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 juli 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 september 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Debrauwere Y., federaal magistraat bij het federaal parket, in ruste gesteld. Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009314
pub.
03/07/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 september 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Debrauwere Y., federaal magistraat bij het federaal parket, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2012, die in werking treden op 31 juli 2013 : - is Mevr. Van Damme C., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren. - is de heer Lambert J., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is de heer Germain J., raadsheer in het arbeidshof te Luik, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 december 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is Mevr. Maertens S., vrederechter van het tweede kanton Leuven, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2012, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is Mevr. Noben C., rechter in de politierechtbank te Hasselt, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2013, die in werking treden op 31 juli 2013 : - is Mevr. Frey P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is aan de heer Vanmaele Y., ondervoorzitter en onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Veurne, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Bij koninklijk besluit van 13 november 2013 is aan Mevr. Willame A., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanont Hamoir.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is aan de heer Pintens W., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Leuven.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, dat in werking treedt op 31 juli 2013, is aan de heer Cavenaile P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 17 juni 2013 : - is aan de heer Verhoeven P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Gent.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Verraes S., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Menen.

Bij koninklijk besluit van 24 juni 2013, is de aanwijzing van de heer Camberlain F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^