Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 augustus 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 28 februari 2014 `s avonds, is de heer De Nollin C., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld; Betrokkene mag zijn aanspraak Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009397
pub.
09/08/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 28 februari 2014 `s avonds, is de heer De Nollin C., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 31 augustus 2013 's avonds, is de heer Vanhoutte F., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 31 mei 2014 's avonds, is de heer Devos P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 30 september 2013 's avonds, is mevr. De Swaef M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 31 januari 2014 's avonds, is de heer Van De Velde G., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de rechtbank van eerste aanleg te Oudenaarde, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 31 januari 2014 's avonds, is mevr. Maton L., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht van het vierde kanton Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is mevr. D'hont A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2013, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Antwerpen, mevr. De Prins A., griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 19 juli 2013, is benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het kanton Brasschaat, mevr. Verbessem N., griffier bij het vredegerecht van het zevende kanton Antwerpen;

Dit besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministeriële besluiten van 2 augustus 2013 : - is aan Mevr. Messelier R., assistent bij de griffie van de arbeidsrechtbank te Brugge, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. De Nys S., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het eerste kanton Aalst, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging welke niet kan geschieden vóór 10 augustus 2013 en komt ten einde op 28 augustus 2013; - is aan de heer Agha Djani M., voorlopig benoemd attaché P & O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van attaché HRM in de vakklasse A2 te vervullen bij de dienst HR Gerechtspersoneel van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie met ingang van 18 juli 2013;

Betrokkene is aangewezen om zijn ambt te vervullen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - is aan Mevr. Leemans K., voorlopig benoemd attaché P & O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van attaché HRM in de vakklasse A2 te vervullen bij de dienst HR Gerechtspersoneel van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie met ingang van 18 juli 2013;

Betrokkene is aangewezen om haar ambt te vervullen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel; - is aan Mevr. Langeraet S., voorlopig benoemd attaché P & O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van attaché HRM in de vakklasse A2 te vervullen bij de dienst HR Gerechtspersoneel van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie met ingang van 4 juli 2013;

Betrokkene is aangewezen om haar ambt te vervullen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; - is aan Mevr. Vermeire E., voorlopig benoemd attaché P & O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van attaché selectie in de vakklasse A1 te vervullen bij de dienst HR Gerechtspersoneel van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie met ingang van 4 juli 2013;

Betrokkene is aangewezen om haar ambt te vervullen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent; - is aan de heer Verdonck J.-A., voorlopig benoemd attaché P & O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van attaché HRM in de vakklasse A3 te vervullen bij de dienst HR Gerechtspersoneel van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie met ingang van 16 juli 2013;

Betrokkene is aangewezen om zijn ambt te vervullen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik; - is aan de heer George F., voorlopig benoemd attaché P & O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van attaché HRM in de vakklasse A2 te vervullen bij de dienst HR Gerechtspersoneel van het Directoraat-generaal Rechterlijke Organisatie met ingang van 9 juli 2013;

Betrokkene is aangewezen om zijn ambt te vervullen in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^