Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 september 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 september 2013, wordt het koninklijk besluit van 23 mei 2013, waarbij (...)

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009446
pub.
27/09/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, wordt het koninklijk besluit van 23 mei 2013, waarbij Mevr. De Smet, A.-M., hoofdgriffier in de vakklasse A3 van de arbeidsrechtbank te Dendermonde, op haar verzoek in ruste werd gesteld op datum van 30 september 2013 `s avonds, ingetrokken;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, is aan de heer Grosjean, V., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd griffier bij de arbeidsrechtbank te Brussel;

Dit besluit treedt in werking op 22 september 2013 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, in werking tredend op 31 oktober 2013 's avonds, is de heer Derobertmasure, J.-M., hoofdgriffierin de vakklasse A2 van het vredegerecht van het kanton Aat - Lessen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 11 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2013 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansp type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de berekening van de aanvullende type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011467 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen sluiten, in werking tredend op 31 maart 2014 's avonds, is de heer Van der Hulst, M., griffier bij het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 11 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 30/09/2013 numac 2013024325 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de financiële Staatstussenkomst voor het jaar 2013 voor de werking van het Fonds voor Dringende Geneeskundige Hulpverlening type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013204932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot uitvoering van de artikelen 35/1, 35/2 en 35/3 van de wet van 12 april 1965 betreffende de bescherming van het loon der werknemers met betrekking tot de hoofdelijke aansp type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 09/10/2013 numac 2013022516 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de berekening van de aanvullende type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014024028 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1966 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité, de organisatie en werkingsregelen van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 11/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013011467 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 25-58-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen sluiten, in werking tredend op 30 september 2013 's avonds, is de heer Vroonen, V., griffier bij de politierechtbank te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Jacobs, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel, met ingang van 31 juli 2013 's avonds;

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, is een einde gesteld aan de functies van de heer Bartelous, T., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, uitwerking hebbend op 31 mei 2013 's avonds;

Betrokkene mag zijn aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 30 juni 2013 's avonds, is Mevr. Dermien, J., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Namen, op haar verzoek, in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, uitwerking hebbend met ingang van 31 augustus 2013 's avonds, is Mevr. Deliège, A., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Verviers, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 2 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O, Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013000616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de voorwaarden tot het verkrijgen van een vergunning als maritieme veiligheidsonderneming type koninklijk besluit prom. 02/09/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013011471 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot financiering in het kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers sluiten, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is Mevr. De Prez, C., hoofdsecretaris in de vakklasse A3 van het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Doornik, op haar verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijke besluiten van 17 september 2013, zijn benoemd tot : in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij het arbeidshof te Antwerpen, Mevr. Tielens, C., griffier bij de arbeidsrechtbank te Tongeren;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, Mevr. Mathys, M., griffier bij het arbeidshof te Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de vakklasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de politierechtbank te Gent, Mevr. Huvenne, K., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; in de vakklasse A2 met de titel van secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge : de heer Daneels, K., secretaris bij dit parket;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. De Cremer, N., secretaris bij het parket van de arbeidsrechtbank te Dendermonde;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij ministeriële besluiten van 23 september 2013 : is aan Mevr. Van Durme, S., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan Mevr. Jacquet, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton Vielsalm - La-Roche-en-Ardenne - Houffalize, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^