Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 20 december 2013 zijn aangewezen om tijdelijk hun ambt te vervullen bij de nationale cel DNA, met ingang van 1 januari 2014 : - de heer Vanbinst, D., secretaris-hoofd van dienst bij het parket - Mevr. B

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009580
pub.
30/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 20 december 2013 zijn aangewezen om tijdelijk hun ambt te vervullen bij de nationale cel DNA, met ingang van 1 januari 2014 : - de heer Vanbinst, D., secretaris-hoofd van dienst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Baes, V., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel; - Mevr. Oljaca, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^