Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. Brabants, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank. Dit besluit treedt Bij minis

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013009582
pub.
30/12/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, is voorlopig benoemd tot griffier bij de arbeidsrechtbank te Antwerpen, Mevr. Brabants, T., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 24 december 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013011641 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2014011004 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000853 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot bepaling van de indienings-, opvolgings- en evaluatievoorwaarden en tot bepaling van de toekennings-, aanwendings- en controlevoorwaarden van de financiële toelage van de strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202788 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 06/05/2014 numac 2014202793 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 14 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202790 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 24/12/2013 pub. 05/05/2014 numac 2014202789 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 05, 11, 12, 31, 32, 33, 41 en 42 van organisatieafdelingen 10, 11, 16 en 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 sluiten, is aan Mevr. De Moor, M., medewerker bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^