Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 09 januari 2013

Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 december 2012, dat in werking treedt op 31 december 2012, is aan de heer De Wolf, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerecht Het is h

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013200032
pub.
09/01/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 18 december 2012, dat in werking treedt op 31 december 2012, is aan de heer De Wolf, R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2012 is aan de heer Batis, J.-M., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Verviers.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^