Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 februari 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2013, dat in werking treedt op 31 januari 2013, is het aan de heer Kempinaire, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant eersh Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013200800
pub.
07/02/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 24 januari 2013, dat in werking treedt op 31 januari 2013, is het aan de heer Kempinaire, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Dinant eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2013 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent van de heer Van hoe, F., wonende te De Pinte, vernieuwd voor een termijn met ingang van 5 februari 2013 en eindigend op 31 januari 2017.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 30 november 2012, is Mevr. Swinnen, M., toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijke besluiten van 28 januari 2013 : - is de heer Rommel, G., vrederechter van het kanton Sint-Gillis, in ruste gesteld op datum van 28 februari 2013.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 augustus 2013; - is de aanwijzing van Mevr. Schils, P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 28 februari 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^