Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 april 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 maart 2013 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2013, de duur van de stage van : - Mevr. Jespers, L., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondisse - Mevr. Bel

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013202146
pub.
04/04/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 28 maart 2013 is verlengd, voor een periode van zes maanden met ingang van 1 april 2013, de duur van de stage van : - Mevr. Jespers, L., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Antwerpen; - Mevr. Belmans, K.; - de heer Strauven, P., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Hasselt; - Mevr. Pipeleers, K., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Tongeren; - de heer Dumont, L.; - de heer Michaux, G.; - Mevr. Rosseel, A.; - de heer Storme, H.; - de heer Verstraeten, B., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Brussel; - Mevr. Janssens de Bisthoven, Ch., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Nijvel; - de heer Van Lendeghem, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Gent; - Mevr. T'Jonck, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde; - Mevr. Deconynck, M., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brugge; - de heer Piccu-Van Speybrouck, P., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Veurne; - Mevr. Libouton, A.-S., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Hoei; - Mevr. Philips, Cl., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Luik; - Mevr. Franssen, S.; - de heer Vidic, L., gerechtelijke stagiairs voor het gerechtelijk arrondissement Verviers; - Mevr. Godfrin, A., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Marche-en-Famenne; - Mevr. Guisset, E., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Charleroi; - Mevr. Titelion, H., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Doornik.

Bij ministerieel besluit van 28 maart 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België sluiten is de duur van de stage van Mevr. Helson, J., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel, verlengd voor een periode van zes maanden met ingang van 8 mei 2013.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^