Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is Mevr. Evaldre, C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aans Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013205420
pub.
03/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 januari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is Mevr. Evaldre, C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is de heer Desmet, B., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 31 januari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is de heer Mandoux, P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013 is de heer Hubaux, B., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik, in ruste gesteld op datum van 31 oktober 2013.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is op zijn verzoek gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 april 2014.

Bij koninklijk besluit van 20 februari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is Mevr. Copin, A., rechter in de arbeidsrechtbank te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 februari 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is de heer Demanet, C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 3 april 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is Mevr. Gauthier, M., vrederechter van het tweede kanton Schaarbeek en toegevoegd vrederechter van het vijfde kanton Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is Mevr. Hubert, M., rechter in de politierechtbank te Charleroi, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2013, is de heer Desmet, B., kamervoorzitter in het hof van beroep te Gent, op zijn verzoek gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 april 2014.

Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is de heer Bergs, S., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is de heer Dobbelaere, H., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Brugge, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is aan de heer Umbreit, J.-P., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het oud kanton Etalle.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is aan de heer De Wolf, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 september 2013, dat in werking treedt op 31 oktober 2013, is aan de heer Vanden Daelen, M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 4 september 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013003292 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 september 2013-2018 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 september 2013-2021 type ministerieel besluit prom. 04/09/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013021100 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het Beheerscomité van het Studie- en Documentatiecentrum "Oorlog en Hedendaagse Maatschappij" sluiten, dat in werking treedt op 1 november 2013, is een einde gesteld aan de opdracht van de heer Bernard, D., eerste substituut-krijgsauditeur, opgenomen in de tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 109 van de wet van 10 april 2003 tot regeling van de afschaffing van de militaire rechtscolleges in vredestijd alsmede van het behoud ervan in oorlogstijd, van Belgisch lid van Eurojust.

Er is aan de geïnteresseerde opdracht gegeven om de functie uit toe oefenen als substituut-procureur-generaal bij het parket van het hof van beroep te Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^