Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 07 oktober 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 2013 is de heer Marique, E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot voorzitter van de Kansspelcommissie voor een termijn van zes jaar. Bij koninklijk besluit van Het beroep tot

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013205473
pub.
07/10/2013
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 september 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013011504 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 september 2006, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 29 april 2008, waarbij aan de NV Fluxys Belgium, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, een verlenging van de vergunningen verleend wordt voor type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 17/10/2013 numac 2013014574 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2005 tot regeling van het luchtvervoer van gevaarlijke goederen type koninklijk besluit prom. 29/09/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013014573 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1954 tot regeling der luchtvaart sluiten is de heer Marique, E., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, benoemd tot voorzitter van de Kansspelcommissie voor een termijn van zes jaar.

Bij koninklijk besluit van 30 september 2013 is de benoeming van de heer Indekeu, J., tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brussel, wonende te Brussel, vernieuwd voor een termijn met ingang van 1 oktober 2013 en eindigend op 30 november 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^