Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 november 2013
Justitie digitaliseren: Call to Contribution

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2013, is het aan de heer Saverys, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te An Het bero

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013206582
pub.
29/11/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 november 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 augustus 2013, is het aan de heer Saverys, F., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^