Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 december 2013

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is de heer Viellevoye, C., vrederechter van het eerste kanton Verviers-Herve, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013206657
pub.
03/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 17 februari 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is de heer Viellevoye, C., vrederechter van het eerste kanton Verviers-Herve, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 april 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is de heer Daeleman, L., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 mei 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is Mevr. Wauthy, B., rechter in de arbeidsrechtbanken te Namen en te Dinant, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 juli 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is Mevr. Lindemans, A., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is Mevr. Schraepen, F., eerste substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Tongeren, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 30 augustus 2013, die in werking treden op 31 december 2013 : - is de heer Jonckheere, J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer Malengreau, X., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg te Nijvel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren; - is de heer Penders, J., rechter in de politierechtbank te Tongeren, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013 is de heer Beckers, J., vrederechter van het kanton Merelbeke, in ruste gesteld op datum van 31 december 2013.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 juni 2014.

Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is aan de heer Verdoodt, R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Mechelen.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 oktober 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is het aan de heer Floren, M., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Brugge eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 november 2013, dat in werking treedt op 31 december 2013, is aan Mevr. Helson, N., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^