Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 december 2013
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 is de heer Vanden Daelen, M., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlij Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2013206830
pub.
10/12/2013
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 4 november 2013 is de heer Vanden Daelen, M., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Deinze, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2013 is de heer Bruynincx L., erenotaris ter standplaats Dendermonde, bevorderd tot Officier in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.

Bij koninklijk besluit van 26 november 2013 is Mevr. Helson, N., plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dinant, benoemd tot Ridder in de Kroonorde.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^