Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 10 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, in werking tredend op 10 februari 2014 `s avonds, is de heer Robert D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag zijn Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009002
pub.
10/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, in werking tredend op 10 februari 2014 `s avonds, is de heer Robert D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, in werking tredend op 31 december 2013 's avonds, is mevr. Moorthamer S., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, is een einde gesteld aan de functies van mevr. Gils B., secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Turnhout, met ingang van 30 november 2013 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 december 2013, is voorlopig benoemd tot griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Aarlen, mevr.

Huybrechts I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 15 december 2013, zijn voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Mechelen : mevr. Humblet L., medewerker bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Michiels E., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; mevr. Geentjens N. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, is voorlopig benoemd tot secretaris bij het parket van de arbeidsauditeur te Mechelen, de heer Boussu N. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^