Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 12 februari 2014

Rechterlijke Orde **** koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan de heer De **** ****., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd attaché in de **** ****1 bij het **** van Procureurs-generaal. Dit besluit **** **** ****

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009055
pub.
12/02/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

**** ****


einde


Publicatie : 2014-02-12

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan de heer **** Blauwe ****., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd attaché in de **** ****1 bij het **** van Procureurs-generaal. **** besluit heeft uitwerking met ingang van 18 januari 2014.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan de heer **** ****., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van koophandel te ****. **** besluit heeft uitwerking met ingang van 10 januari 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is een einde gesteld aan de functies van ****. **** S., griffier bij het vredegerecht van het kanton ****, met ingang van 30 november 2013 's avonds. **** mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan ****. **** ****., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van **** in de **** ****1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te ****. **** besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2013 '****.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan de heer **** ****., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van **** in de **** ****1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te ****; **** besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2013 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan ****. **** ****., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van **** in de **** ****1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te ****. **** besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2013 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan ****. **** ****., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van **** in de **** ****1 in het rechtsgebied van het hof van beroep te ****. **** besluit heeft uitwerking met ingang van 16 december 2013 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 26 januari 2014, is aan ****. **** ****., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van secretaris bij het parket van de procureur des **** bij de rechtbank van eerste aanleg te ****. **** besluit treedt in werking op 28 februari 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 13 januari 2014, is voorlopig benoemd tot griffier bij de **** te ****, ****. **** ****., voorlopig benoemd assistent bij de griffie van de **** te ****. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 15 januari 2014, is voorlopig benoemd tot griffier bij het vredegerecht van het derde kanton ****, ****. **** ****., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van dit kanton. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2014, zijn benoemd tot : voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te **** : de heer **** ****., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. **** ****., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van de procureur des **** bij de rechtbank van eerste aanleg te ****. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. **** ****., assistent bij het parket van het hof van beroep te ****. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; griffier bij de **** te ****, ****. **** ****., griffier bij de rechtbank van koophandel te ****. **** besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het **** Staatsblad; griffier bij het vredegerecht van het kanton ****, Mevr. **** ****., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te ****. **** besluit treedt in werking op de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het **** Staatsblad.

Bij koninklijk besluit van 29 januari 2014, is benoemd in de **** ****2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de **** te ****, de heer **** ****., griffier bij deze rechtbank. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijke besluiten van 26 januari 2014, zijn benoemd tot : secretaris bij het parket van de procureur des **** bij de rechtbank van eerste aanleg te ****, ****. **** ****., assistent bij dit parket. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des **** bij de rechtbank van eerste aanleg te **** : Mevr. **** ****., **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; de heer **** ****., medewerker op arbeidsovereenkomst bij dit parket. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; voorlopig benoemd secretaris bij het parket van de procureur des **** bij de rechtbank van eerste aanleg te **** : Mevr. **** ****., **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. **** S., assistent bij dit parket; **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

**** ministeriële besluiten van 21 januari 2014 : is aan ****. **** **** ****., medewerker bij de griffie van het vredegerecht van het vierde kanton ****, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan ***** de **** ****., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het tiende kanton ****, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

**** ministeriële besluiten van 31 januari 2014 : is aan ****. **** ****., assistent bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg te ****, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; is aan ****. **** **** ****., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht van het kanton ****, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van dit kanton te vervullen. **** besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. **** beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de **** van **** worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de **** van ****, afdeling ****, (adres : **** 33, 1040 ****), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^