Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2013 's avonds, is de heer Roderburg, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, op zijn verzoek in ruste gesteld. Be Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009087
pub.
05/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, uitwerking hebbend met ingang van 30 september 2013 's avonds, is de heer Roderburg, R., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 14 februari 2014, is benoemd tot griffier bij het arbeidshof te Gent, Mevr. Leus, N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking de eerste dag van de maand volgend op de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad.

Bij ministerieel besluit van 24 februari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035244 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de bemiddeling in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035255 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot de crisisjeugdhulpverlening in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014035243 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit met betrekking tot het cliëntoverleg in de integrale jeugdhulp type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014138 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1bis op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 50.986 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014139 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.943 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014141 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 11 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Bernissart, ter hoogte van de kilometerpaal 56.887 type ministerieel besluit prom. 24/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014137 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 1 op de spoorlijn nr. 78, baanvak Saint-Ghislain - Blaton, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.063 sluiten, is aan Mevr. Lefaible, D., assistent bij de griffie van het vredegerecht van het vijfde kanton Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij het vredegerecht van het kanton Kraainem - Sint-Genesius-Rode te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^