Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gérard, D., raadsheer in het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen en teven Het be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009271
pub.
14/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Gérard, D., raadsheer in het hof van beroep te Luik, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen en tevens aangewezen tot het mandaat van voorzitter van deze rechtbank voor een termijn van vijf jaar.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^