Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014, is aan Mevr. Voorspoels E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen; Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 mei 2014 's Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009427
pub.
17/07/2014
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014, is aan Mevr. Voorspoels E., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van griffier bij het hof van beroep te Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 mei 2014 's avonds;

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, is aan Mevr. Mertens N., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof Antwerpen, met aanwijzing om haar ambt te vervullen bij de arbeidsrechtbank Antwerpen;

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2014;

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014, uitwerking hebbend met ingang van 30 april 2014 's avonds, is tijdelijk een einde gesteld aan de functies van Mevr. Steenhout N., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant;

Betrokkene mag haar aanspraak op tijdelijk vroegtijdig pensioen laten gelden;

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014, worden in het artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 juli 2013 waarbij de heer Devos P., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge, op zijn verzoek in ruste wordt gesteld, de woorden "griffier bij de rechtbank van eerste aanleg te Brugge" vervangen door de woorden "griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen";

Bij ministeriële besluiten van 11 juli 2014 : is met ingang van 20 juni 2014 een einde gesteld aan de functies van griffier bij de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel, van Mevr. Duran Y Bartolomé L., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank; is aan Mevr. Aït El Koutou H., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Sint-Pieters-Woluwe, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^