Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 september 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, in werking tredend op 16 januari 2015 's avonds, is Mevr. Clément, A., griffier bij het Hof van Cassatie in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden e Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014009504
pub.
19/09/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, in werking tredend op 16 januari 2015 's avonds, is Mevr. Clément, A., griffier bij het Hof van Cassatie in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, in werking tredend op 31 augustus 2014 's avonds, is de heer Chevalier, C., griffier-hoofd van dienst in de vakklasse A2 bij het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is aan Mevr. Donneaux, F. op haar verzoek ontslag verleend, uit haar ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, aangewezen om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 mei 2011 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, in werking tredend op 31 augustus 2014 's avonds, is de heer Meert, A., secretaris bij het parket Brussel, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 september 2014, in werking tredend op 30 september 2014 's avonds, is de heer Vandenbosch, J., hoofdgriffier in de vakklasse A2 van het vredegerecht Tienen, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, wordt het koninklijk besluit van 24 september 2013 waarbij Mevr. Fagnoul, S., benoemd is tot secretaris bij het parket Brussel, als niet bestaande beschouwd.

Bij ministeriële besluiten van 1 september 2014 : - is aan de heer Vercruyssen, M., griffier bij het vredegerecht Lokeren, opdracht gegeven om tijdelijk zijn ambt te vervullen bij het vredegerecht Gent I, met ingang van 1 september 2014; - is aan Mevr. Van Nieuwenhove, A., griffier bij het vredegerecht Beveren, opdracht gegeven om tijdelijk haar ambt te vervullen bij het vredegerecht Sint-Niklaas I, met ingang van 1 oktober 2014.

Bij ministeriële besluiten van 2 september 2014 : - is aan de heer Thijs, P., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Antwerpen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Chevalier, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Anderlecht II, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 12 september 2014 : - is aan de heer Rottiers, K., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Pinchart, N., jurist op arbeidsovereenkomst (referendaris) in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt te vervullen bij de Franstalige rechtbank van koophandel Brussel, opdracht gegeven om tijdelijk in de vakklasse A3 het ambt met de titel van hoofdgriffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Gravez, R., assistent bij de griffie van het vredegerecht Châtelet, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^