Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is aan Mevr. Scevenels, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerst Het is h

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014200401
pub.
17/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is aan Mevr. Scevenels, M., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van substituut-procureur des Konings bij de rechtbank van eerste aanleg te Leuven.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 december 2013, is aan Mevr. Aboaf, M., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is aan de heer Rigo, G., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Luik.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, is aan de heer Ballez, O., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Dour-Colfontaine.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^