Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 17 januari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2013, is aan de heer Labranche, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder i Het is

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014200402
pub.
17/01/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 21 december 2013, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2013, is aan de heer Labranche, G., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^