Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 25 februari 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is het aan de heer Paul, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershalve t Bij koni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201311
pub.
25/02/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2014, is het aan de heer Paul, A., vergund de titel van zijn ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Nijvel eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat in werking treedt op 1 maart 2014, is aan de heer Verspecht, Th., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend assessor, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 januari 2013, is aan de heer Debusschere, E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014 is Mevr. Mattiuz, I., attaché-directeur, benoemd tot plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen, voor een termijn van één jaar met ingang van de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Doornik van de heer Bonnet, H., wonende te Doornik, vernieuwd voor een termijn met ingang van 24 september 2013 en eindigend op 30 juni 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^