Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 maart 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 oktober 2013, is de heer Mathieu, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, in ruste gesteld. Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten ge Bij koninkl

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201748
pub.
26/03/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 oktober 2013, is de heer Mathieu, P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Namen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014, dat uitwerking heeft op 31 december 2013, is aan Mevr. Decoene, J., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Gent.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^