Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2014 is de heer Debruyne, R., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 29 april 2014. Bij ko - Baeten, Ph, wo

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014201943
pub.
04/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 5 februari 2014 is de heer Debruyne, R., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 29 april 2014.

Bij koninklijk besluit van 7 februari 2014 zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 april 2014, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heren : - Baeten, Ph, wonende te Sterrebeek; - Delvaux, W., wonende te Asse; - Haesen, P., wonende te Zoutleeuw; - Van De Casteele, J., wonende te Koksijde; - Vanderveken, H., wonende te Lubbeek.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2014 is de aanwijzing van Mevr.

Lambrigts, A., substituut-procureur des Konings bij het parket te Nijvel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 april 2014.

Bij koninklijke besluiten van 21 februari 2014 : - is de heer Palumbo, M., substituut-generaal bij het arbeidshof te Brussel, vast aangewezen tot advocaat-generaal bij dit hof, op datum van 28 april 2014; - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de : - afdeling te Antwerpen van de heer Ruberecht, D., wonende te Schilde, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 21 april 2014; - afdeling te Tongeren van de heer Lowette, L., wonende te Tongeren, voor een termijn met ingang van 21 april 2014 en eindigend op 31 mei 2016.

Bij koninklijk besluit van 28 februari 2014 zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Franstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heren : - Radelet, A., wonende te Waterloo, voor een termijn met ingang van 21 april 2014 en eindigend op 30 juni 2014; - Gillis, B., wonende te Koksijde, voor een termijn met ingang van 21 april 2014 en eindigend op 30 juni 2015.

Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014 is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, van Mevr. Claeys, S., wonende te Jabbeke, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 23 april 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^