Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 18 april 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is de heer Weber A., erevrederechter van het kanton Sankt Vith, benoemd tot voorzitter van de Franstalige kamer van de Nationale Administratieve Commissie voor één termijn van tien jaar Het be

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014202354
pub.
18/04/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 maart 2014, is de heer Weber A., erevrederechter van het kanton Sankt Vith, benoemd tot voorzitter van de Franstalige kamer van de Nationale Administratieve Commissie voor één termijn van tien jaar met ingang van 7 januari 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^