Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 23 mei 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2014, is aan de heer Mikolajczak M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geld Het is h

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014203302
pub.
23/05/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 28 februari 2014, is aan de heer Mikolajczak M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Geldenaken-Perwijs.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2014, is aan Mevr. Serlippens C., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Nijvel.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, dat uitwerking heeft met ingang van 31 maart 2014, is aan Mevr. Leyboff C., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Luik.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 mei 2014, is aan Mevr. Delepierre C., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het derde kanton Châtelet.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2014 : - is Mevr. Dehasse D., licentiaat in de rechten, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - is Mevr. Kerzmann L., substituut-procureur des Konings bij het parket Namen, benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant. - is de heer de Craecker A., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Hij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel. - is Mevr. Janssens S., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant.

Zij is in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, dat uitwerking heeft met ingang van1 april 2014, is Mevr. Grimar M.-R., rechter in de rechtbank van koophandel te Eupen, in subsidiaire orde benoemd tot rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen en rechter in de arbeidsrechtbank te Eupen.

Zij is, op haar verzoek, gemachtigd om haar ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in haar rechtscollege en ten laatste tot 30 november 2014.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2014 : - is de heer Henrion F., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, benoemd tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Namen. - is Mevr. Trokay J., substituut-procureur des Konings bij het parket Luxembourg, benoemd tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Namen. - is Mevr. Gendebien L., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Namen. - is Mevr. Gabriel E., substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi, benoemd tot rechter in de nieuwe rechtbank van eerste aanleg Henegouwen. - is Mevr. Vangeneberg C., juriste bij het parket Bergen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het nieuwe parket Bergen.

Zij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi. - is Mevr. Milet C., juriste bij het parket Bergen, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het nieuwe parket Bergen.

Zij is in subsidiaire orde benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi. - is de heer Vrints C., toegevoegd vrederechter voor de vredegerechten van het gerechtelijk arrondissement Brussel, benoemd tot vrederechter van het eerste kanton Schaarbeek. - is de heer Ledoux J.-F., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Namen. - is de heer Champagne S., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in de franstalige rechtbank van koophandel te Brussel. - is de heer Balthasar J.-P., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sprimont.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is Mevr. Botton Th., substituut-procureur des Konings bij het parket Charleroi, aangewezen tot eerste substituut-procureur des Konings bij deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Brugge, van de heer Grahame M., wonende te Brugge, vernieuwd voor een termijn met ingang van 27 mei 2014 en eindigend op 31 juli 2014.

Bij koninklijke besluiten van 12 mei 2014 : - is de heer Maréchal D., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, vast aangewezen tot advocaat generaal bij dit hof op datum van 25 mei 2014. - is de benoeming van Mevr. Van der Taelen T., tot de functie van werkend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in de sociale reïntegratie, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, hernieuwd voor een termijn van drie jaar dat uitwerking heeft op 11 april 2014.

Bij ministerieel besluit van 9 mei 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204943 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 04, 05, 06 en 15 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 14/08/2014 numac 2014204917 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014203615 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van nadere regels voor het verlenen van steun voor deelname aan Europees erkende voedselkwaliteitsregelingen type ministerieel besluit prom. 09/05/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014204942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 12 van organisatieafdeling 13 en programma 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten, is een einde gesteld aan de stage van Mevr. de Wrangel O., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement te Brussel, 30 april 2014 s'avonds.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^