Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 30 juni 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde In het koninklijk besluit van 9 maart 2014, waarbij de heer Weber Anton Johann, is benoemd tot voorzitter van de Franstalige kamer van de Nationale Administratieve Commissie, dient "de heer Weber Oswald Anton Johann" Het beroep tot ni

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014203869
pub.
30/06/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde In het koninklijk besluit van 9 maart 2014, waarbij de heer Weber Anton Johann, is benoemd tot voorzitter van de Franstalige kamer van de Nationale Administratieve Commissie, dient "de heer Weber Oswald Anton Johann" te worden gelezen.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^