Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 juli 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Leuven van : - de heer Claes W., wonende te Glabbeek, voor een termijn te Gent, afd

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204318
pub.
04/07/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 25 april 2014, zijn vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel : te Leuven van : - de heer Claes W., wonende te Glabbeek, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 juli 2014. te Gent, afdeling Brugge van : - Mevr. Bogaert E., wonende te Beernem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 13 juli 2014; - de heer Broos P., wonende te Gent, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 17 juli 2014; - de heer Bracke D., wonende te Gent, voor een termijn met ingang van 17 juli 2014 en eindigend op 31 augustus 2017.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, is de aanwijzing van Mevr.

Rouard M.-N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 augustus 2014.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014, is de aanwijzing van Mevr.

Paridaens Y., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 16 juli 2014.

Bij koninklijk besluit van 10 juni 2014, zijn vernieuwd, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Dendermonde, voor de heren : - Mariën G., wonende te Dendermonde, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 2 augustus 2014; - Nevens D., wonende te Affligem, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014; - Meert Ch., wonende te Erpe-Mere, voor een termijn met ingang van 1 september 2014 en eindigend op 31 augustus 2015.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, is de aanwijzing van Mevr.

Mathys D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Leuven, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 augustus 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^