Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014, dat uitwerking heeft op 1 juli 2014, is aan de heer De Bruyn, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat in het Hof van Cassatie. Het is hem vergund de titel van Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204880
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 9 juli 2014, dat uitwerking heeft op 1 juli 2014, is aan de heer De Bruyn, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van advocaat in het Hof van Cassatie.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, is in het koninklijk besluit van 4 april 2014, waarbij de heer Leclercq, J.-F., procureur-generaal bij het Hof van Cassatie, aangewezen is tot eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, voor een termijn eindigend op 2 november 2017, de datum van "2 november 2017" vervangen door de datum van "30 november 2017".

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, zijn in artikel 1 van het koninklijk besluit van 29 juni 2014, waarbij de heer Coppens, Ch., rechter in de Franstalige politierechtbank te Brussel, aangewezen is als voorzitter van de vrederechters en van de rechters in de politierechtbank Waals-Brabant voor een termijn van vijf jaar, de woorden "est désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon pour un terme de cinq ans" vervangen door de woorden "est nommé juge au tribunal de police du Brabant wallon et est en outre désigné président des juges de paix et des juges au tribunal de police du Brabant wallon pour un terme de cinq ans".

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014, is aan Mevr. Le Page, R., op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling Antwerpen.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 21 juli 2014, dat uitwerking heeft op 1 april 2014, is de heer Devos, I., substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, bij het hof van beroep te Gent, benoemd tot substituut-procureur des Konings bij het nieuwe parket Oost-Vlaanderen en neemt in deze hoedanigheid rang in op datum van 28 augustus 2000.

Betrokkene blijft aangewezen tot substituut-procureur des Konings, gespecialiseerd in strafuitvoeringszaken, bij het hof van beroep te Gent met ranginname op datum van 1 mei 2012.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^