Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013, die in werking treden op 31 augustus 2014 : - is Mevr. Allegaert, K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aansp - is de heer

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204896
pub.
04/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 oktober 2013, die in werking treden op 31 augustus 2014 : - is Mevr. Allegaert, K., kamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren; - is de heer Delvoie, G., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 oktober 2013, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Royaux, F., raadsheer in het hof van beroep te Luik, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Van de Wynckel, H., vrederechter van het kanton Zandhoven, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2013, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Dumont, M., kamervoorzitter in het arbeidshof te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Dieudonné, R., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Colpin, J., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket te Halle-Vilvoorde, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Roland, S., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Evrard, Ph., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer De Troyer, A., jeugdrechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is de heer Debaene, P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 juli 2014, dat in werking treedt op 31 augustus 2014, is Mevr. Lèbe, V., rechter in de arbeidsrechtbank te Luik, op haar verzoek verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij ministerieel besluit van 20 juni 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 20/06/2014 pub. 30/06/2014 numac 2014035645 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2013 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee sluiten, met ingang op 31 augustus 2014 s'avonds, is op een vervroegde wijze een einde gesteld aan de stage van Mevr. Canard, C., gerechtelijk stagiair voor het gerechtelijk arrondissement Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^