Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 september 2014, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veur - D'hoo

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204904
pub.
05/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, zijn vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar, met ingang van 1 september 2014, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Veurne, voor de heren : - D'hooge M., wonende te De Panne; - Pattyn M., wonende te Koksijde.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, is de aanwijzing van de heer Langlois J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014.

Bij koninklijk besluit van 22 mei 2014, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Leuven van de heer Corten R., wonende te Tielt-Winge, vernieuwd voor een termijn met ingang van 1 september 2014 en eindigend op 31 maart 2019.

Bij koninklijk besluit van 27 mei 2014, is de aanwijzing van Mevr.

Dery A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 september 2014.

Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2014 : - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de : - afdeling te Antwerpen van de heer Hannecart S., wonende te Antwerpen; - afdeling te Mechelen van Mevr. Deprez V., wonende te Boortmeerbeek, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014; - afdeling te Turnhout van de heer Corten H., wonende te Westerlo, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 10 augustus 2014; - afdeling te Tongeren van de heer Neven T., wonende te Hasselt, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014. - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, afdeling te Antwerpen van de heren : - Verbist G., wonende te Geel, voor een termijn met ingang van 3 augustus 2014 en eindigend op 31 juli 2018; - Segers J., wonende te Antwerpen, voor een termijn met ingang van 1 september 2014 en eindigend op 27 februari 2017. - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van : de heren : - Baudts M., wonende te Meise; - Van Hees M., wonende te Waver, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014; - Mevr. Ronsse G., wonende te Knokke-Heist, voor een termijn met ingang van 1 september 2014 en eindigend op 30 november 2016. - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014 : afdeling te Brugge van de heren : - Dauw J., wonende te Damme; - De Baere B, wonende te Brugge; - Gillemon F., wonende te Brugge. - afdeling te Gent van Mevr. Hoste P., wonende te Zulte.

Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Van Wambeke Ch., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 september 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^