Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 augustus 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014, is de aanwijzing van de heer Dewart M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, tot het mandaat van eerste voorzitter van dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met in Het bero

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014204929
pub.
06/08/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 13 juni 2014, is de aanwijzing van de heer Dewart M., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, tot het mandaat van eerste voorzitter van dit hof, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 18 september 2014.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^