Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 oktober 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Zajtmann B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn v Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014206018
pub.
06/10/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Zajtmann B., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 29 oktober 2014.

Bij koninklijk besluit van 13 juli 2014, is de aanwijzing van mevr.

Van Gijsel H., substituut-procureur des Konings bij het parket Antwerpen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit parket, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 4 november 2014.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 12 oktober 2014, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de: - afdeling te Mechelen van de heer Bolsens W., wonende te Temse; - afdeling te Tongeren van de heer Geurts D., wonende te Beringen.

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Gent, afdeling Oudenaarde, van de heer Yserbyt V., wonende te Mont-de-l'Enclus, vernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 14 oktober 2014.

Bij koninklijk besluit van 11 september 2014, is vernieuwd, voor een termijn van vijf jaar met ingang van 20 oktober 2014, de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel van de heren: - Horemans F.; - Imbrechts L..

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^