Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 december 2014
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Van Espen J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoekrechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek, in Hij kan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014207286
pub.
03/12/2014
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2013, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Van Espen J.-Cl., ondervoorzitter en onderzoekrechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 februari 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Kauwenberghs M., vrederechter van het tiende kanton Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 11 februari 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Goutier J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 28 februari 2014, die in werking treden op 31 december 2014, zijn op hun verzoek, in ruste gesteld: - de heer Dewaide B., raadsheer in het hof van beroep te Luik; - Mevr. Poupart B., vrederechter van het kanton Saint-Nicolas.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 april 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer van der Eecken J., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 april 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Degroote J., rechter in de rechtbank van koophandel te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 april 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Gijsel N., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 mei 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Closon G., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Constant R., vrederechter van het kanton Borgworm, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt op 31 december 2014, is de heer Delatte P., kamervoorzitter in het hof van beroep te Bergen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014, die in werking treden op 31 december 2014, zijn op hun verzoek in ruste gesteld: - de heer Blomme J., raadsheer in het hof van beroep te Brussel; - Mevr. Lovens C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Luik; - Mevr. Collard Bovy D., rechter in de rechtbank van koophandel te Nijvel; - de heer Moreau J., rechter in de rechtbank van koophandel te Bergen en te Charleroi; - de heer de Frésart Ch.-E., vrederechter van het tweede kanton Waver.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^