Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 05 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is Mevr. Hauzeur A.-E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld. Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is ha Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014207706
pub.
05/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 4 april 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is Mevr. Hauzeur A.-E., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld.

Zij heeft aanspraak op het emeritaat en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is de heer Morrens P., rechter in de politierechtbank Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 november 2014, is de heer Morrens P., rechter in de politierechtbank Antwerpen, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt verder uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die is opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 31 juli 2015.

Bij koninklijk besluit van 1 juli 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is de heer Hombroise Ch., eerste advocaat-generaal bij het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2014, die in werking treden op 31 januari 2015 : - is de heer Zajtmann B., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld. - is Mevr. Baudru F., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket Luxemburg, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kunnen hun aanspraak op pensioen laten gelden en het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 19 september 2014, dat in werking treedt op 31 januari 2015, is de heer Delepière J.-Cl., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Bergen, voorzitter van de Cel voor Financiële Informatieverwerking, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijke besluiten van 23 november 2014, die in werking treden op 31 januari 2015 : - is aan de heer Van Engelen E., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - is aan Mevr. Bernaerts E., ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Antwerpen. - is aan de heer De Keersmaecker J., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Willebroek.

Het is hun vergund de titel van hun ambt eershalve te voeren. - is aan de heer Dewez J.-L., eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van koophandel te Luik.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^