Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 januari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Van Ingelgem P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termi Bij ko

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2014207740
pub.
06/01/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 juli 2014, is de aanwijzing van de heer Van Ingelgem P., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 januari 2015.

Bij koninklijke besluiten van 23 november 2014 : - is de aanwijzing van de heer Godbille J., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Brussel, tot de functie van advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 1 februari 2015. - is de aanwijzing van de heer Raskin J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2015.

Bij koninklijke besluiten van 1 december 2014, zijn hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2015 : - de aanwijzing van Mevr. Helsen K., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank. - de aanwijzing van de heer Byl Th., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank.

Bij koninklijke besluiten van 9 december 2014, zijn hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2015: - de aanwijzing van de heer Coppens P., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank. - de aanwijzing van Mevr. Paquay S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 9 december 2014, is de aanwijzing van de heer Simoens N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 februari 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^