Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 27 februari 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015 wordt het koninklijk besluit van 9 december 2014 waarbij Mevr. De Vleeschauwer M., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen, benoemd wordt in de klasse A2 Bij kon

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009106
pub.
27/02/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van he type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen sluiten wordt het koninklijk besluit van 9 december 2014 waarbij Mevr. De Vleeschauwer M., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, arrondissement Oost-Vlaanderen, benoemd wordt in de klasse A2 met de titel griffier-hoofd van dienst bij het hof van beroep Gent, als niet-bestaande beschouwd.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van he type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen sluiten, is benoemd in de klasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel, mevr. Borowicz M., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Gent;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij koninklijk besluit van 16 februari 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 26/02/2015 numac 2015012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2014, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging en coördinatie van de statuten van he type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 20/02/2015 numac 2015000100 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 16/02/2015 pub. 25/02/2015 numac 2015011072 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot verduidelijking van de voorwaarden waaraan de gekwalificeerde entiteit bedoeld in boek XVI van het Wetboek van economisch recht moet voldoen sluiten zijn voorlopig benoemd in de vakklasse A1 met de titel van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel : de heer Groven M., licentiaat in de rechten, jurist op arbeidsovereenkomst bij het federaal parket;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Haex S., master in de rechten;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Mevr. Meulemans K., master in de rechten, jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel;

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^