Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 02 april 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 maart 2015, is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van Mevr. Lemal, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van d Het ber

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009183
pub.
02/04/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 30 maart 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 07/04/2015 numac 2015035423 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 december 2014 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 30/03/2015 pub. 08/05/2015 numac 2015003099 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit houdende oprichting en vaststelling van het gebied van de basisoverlegcomités voor sommige diensten die behoren tot het gebied van het sectorcomité II - Financiën sluiten, is een einde gesteld aan de opdracht tot griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel van Mevr. Lemal, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van deze rechtbank, met ingang van 2 maart 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^