Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 04 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 is voorlopig benoemd tot griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr. Kielbowicz N., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Bij Betrokkene ma

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009456
pub.
04/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009456

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 is voorlopig benoemd tot griffier bij de Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel, mevr.

Kielbowicz N., Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging;

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, in werking tredend op 7 oktober 2015 's avonds, is de heer Debusschere C., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, in werking tredend op 31 oktober 2015 's avonds, is de heer Goderie A., hoofdsecretaris klasse A3 van het parket van het arbeidshof te Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, uitwerking hebbend met ingang van 31 december 2014 's avonds, is de heer Six A., griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Namen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, in werking tredend op 31 december 2015 's avonds, is de heer Raes W., griffier bij de arbeidsrechtbank Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op zijn verzoek in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren;

Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, in werking tredend op 10 december 2015 's avonds, is de heer Van Houtte D., griffier bij de politierechtbank West-Vlaanderen, in ruste gesteld;

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^