Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 19 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Pieters, J., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, met ingang van 31 juli 2015 's avonds. Bij konin

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015009562
pub.
19/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015009562

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2015 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Pieters, J., griffier bij de arbeidsrechtbank Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, met ingang van 31 juli 2015 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Vachaudez, C., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, met ingang van 30 juni 2015 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015 is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Van Tendeloo, M., griffier bij het vredegerecht Antwerpen VII, met ingang van 30 september 2015 's avonds.

Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2015, in werking tredend op 31 oktober 2015 's avonds, is Mevr. Godfrint, B., griffier bij het vredegerecht Edingen-Lens, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015 is op zijn verzoek een einde gesteld aan de functies van de heer Hauzeur, J.-F., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen bij het parket Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 8 december 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015 is op zijn verzoek een einde gesteld aan de functies van de heer Lafosse, F., parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen bij het parket Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 31 maart 2015 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, in werking tredend op 31 december 2015 `s avonds, is Mevr. Meeussen, G., secretaris bij het arbeidsauditoraat Antwerpen, gerechtelijk arrondissement Antwerpen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015 is voorlopig benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché P&O in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen, Mevr. Frison, K., attaché selectie op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 27 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003361 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 427 van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003365 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 30/10/2015 numac 2015003363 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 4° van de programmawet van 27 december 2004 type ministerieel besluit prom. 27/10/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015003386 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit van 26 oktober 2015 tot uitvoering van artikel 420, § 3, 5° van de programmawet van 27 december 2004. - Rechtzetting sluiten is aan Mevr. Tanson, M., griffier bij het vredegerecht Leuven I, opdracht gegeven om op 28 oktober 2015, haar functies te vervullen bij het vredegerecht Tienen.

Bij ministeriële besluiten van 12 november 2015 : - is opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk hun ambt te vervullen bij het vredegerecht Tienen : - Mevr. Van der Geeten, E., griffier bij het vredegerecht Aarschot.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - de heer Blockx, N., griffier van het vredegerecht Diest.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - de heer Colla, A., griffier bij het vredegerecht Diest.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - de heer Wauters, J., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Landen-Zoutleeuw.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 november 2015; - is aan Mevr. Jacquet, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de vredegerechten van Vielsalm-La-Roche-en-Ardennes- Houffalize, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luxemburg te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Cornette, C., medewerker bij de griffie van de vredegerechten van Bastenaken-Neufchâteau, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luxemburg te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op datum van de eedaflegging, welke niet kan geschieden vóór 1 januari 2016.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^