Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 maart 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is de heer Gevaert P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en gespecialiseerd onderzoeksrechter inzake terrorisme voor het rechtsgebied van het hof va Hij ka

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015201046
pub.
03/03/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2014, is de heer Gevaert P., onderzoeksrechter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen en gespecialiseerd onderzoeksrechter inzake terrorisme voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, in ruste gesteld op datum van 31 maart 2015.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen doen gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 september 2015.

Bij koninklijke besluiten van 23 november 2014, die in werking treden op 31 maart 2015: - is de heer Rubens M., advocaat-generaal bij het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Hij heeft aanspraak op het emeritaat en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - is de heer Brône W., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen tot dat er voorzien is in de plaats die opengevallen in zijn rechtscollege en ten laatste tot 30 september 2015. - is aan de heer Dessard D., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sprimont.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 december 2014, dat in werking treedt op 31 maart 2015, is de heer Verbeke C., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 januari 2015, is de heer Leclercq J.-F., advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie, op zijn verzoek, ontlast uit zijn functie van eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie op datum van 31 maart 2015 s'avonds.

Bij koninklijk besluit van 28 januari 2015, dat in werking treedt op 31 maart 2015 s'avonds, is aan de heer Honoré R., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het eerste kanton Kortrijk.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat, 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^