Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 september 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, is de heer Derijcke W., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele st

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204150
pub.
11/09/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204150

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015, is de heer Derijcke W., licentiaat in de rechten, advocaat, benoemd tot advocaat bij het Hof van Cassatie.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^