Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 26 oktober 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 24 september 2015, pagina 59976, houdende de verlening van het ontslag aan de heer Depouhon, J.-P., notaris ter standplaats Florennes, dient de zin « hij is gemacht

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015204871
pub.
26/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015204871

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Erratum In de bekendmaking van het Belgisch Staatsblad van 24 september 2015, pagina 59976, houdende de verlening van het ontslag aan de heer Depouhon, J.-P., notaris ter standplaats Florennes, dient de zin « hij is gemachtigd tot het dragen van de eretitel van zijn ambt » ingevoegd te worden.


begin


Publicatie : 2015-10-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^