Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 06 november 2015
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2015 : - is aan Mevr. Raemaekers N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire za - is aan

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2015205142
pub.
06/11/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2015205142

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 23 oktober 2015 : - is aan Mevr. Raemaekers N., op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van plaatsvervangend assessor in strafuitvoeringszaken, gespecialiseerd in penitentiaire zaken, voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel. - is aan de heer Kiekens M., ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Sint-Jans-Molenbeek.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. - dat uitwerking heeft op 20 september 2015 's avonds, is Mevr.

Lefebvre F., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek, ontlast uit haar ambt van onderzoeksrechter in deze rechtbank.

Bij koninklijk besluit van 29 juni 2015, is de aanwijzing van de heer Caliman Ch., substituut-procureur des Konings bij het parket te Brussel, tot het mandaat van federaal magistraat bij het federaal parket, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 9 november 2015.

Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015, is de aanwijzing van Mevr.

Schoors M., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Leuven, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, is de aanwijzing van de heer Timmermans J., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijke besluiten van 23 augustus 2015 : - is de aanwijzing van Mevr. Bruneel A., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van rechter van de familie-en jeugdrechtbank in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015. - is de aanwijzing van de heer Lathouwers D., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015, is de aanwijzing van Mevr. Reul V., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen en onderzoeksrechter gespecialiseerd inzake terrorisme voor het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 4 december 2015.

Bij koninklijke besluiten van 27 september 2015 : - is de aanwijzing van de heer Lazarus M., rechter in de familie- en jeugdrechtbank van de rechtbank van rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van beslagrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015. - is de aanwijzing van de heer Lazarus M., beslagrechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, tot de functie van rechter in de familie- en jeugdrechtbank van deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015 : - is de aanwijzing van de heer Hermans W., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015. - is de aanwijzing van de heer Doyen J.-L., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik en onderzoeksrechter gespecialiseerd inzake terrorisme in het rechtsgebied van het hof van beroep te Luik, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, is de aanwijzing van Mevr.

Franquinet M., advocaat-generaal bij het arbeidshof te Luik, tot de functie van eerste advocaat-generaal bij dit hof, hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 8 november 2015.

Bij koninklijke besluiten van 16 oktober 2015, zijn de aanwijzingen tot de functie van rechter in de familie -en jeugdrechtbank van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg, hernieuwd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 december 2015 : - de heer Dolizy R., - de heer Poncelet L., afdelingsvoorzitters van de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg; - Mevr. Coëme M., - Mevr. Mailleux C., - Mevr. Thomas C., rechters in de rechtbank van eerste aanleg Luxemburg.

Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2015, is de aanwijzing van Mevr.

Gorré S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Limburg, tot de functie van onderzoeksrechter in deze rechtbank, hernieuwd voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2015: - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen voor de afdeling te Antwerpen van de heren : - Vanhecke D., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 26 november 2015; - Peeters D., voor een termijn van vijf jaar met ingang van 1 december 2015; - zijn vernieuwd de benoeming tot het ambt van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Antwerpen : - afdeling te Turnhout van Mevr. Winkelmans G., voor een termijn met ingang van 8 november 2015 en eindigend op 31 december 2018; - afdeling te Tongeren van Mevr. Houbrechts I., voor een termijn met ingang van 11 november 2015 en eindigend op 30 september 2019.

Bij ministerieel besluit van 29 oktober 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 04/11/2015 numac 2015021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 06/11/2015 numac 2015022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor advies in geval van tijdelijke tegemoetkoming voor het gebruik van een geneesmiddel, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor zie type ministerieel besluit prom. 29/10/2015 pub. 13/11/2015 numac 2015029551 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Getuigschrift van pedagogische bekwaamheid » , gerangschikt op het niveau van de psychologische en opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie va sluiten, is de opdracht om de functie van seconded national expert bij het Belgisch lid van Eurojust uit te oefenen, gegeven aan Mevr. Van Beselaere G., eerste substituut-procureur des Konings bij het parket West-Vlaanderen, verlengd voor een termijn van twee jaar met ingang van 1 november 2015.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2015-11-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^