Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 11 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 juni 2016, is benoemd in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van het arbeidshof Luik, Mevr. Lefort, C., hoofdgriffier van het vredegerecht Luik II. Dit besluit treedt in werking op de da Bij minis

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009351
pub.
11/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009351

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 19 juni 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016015094 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 1 van het koninklijk besluit van 11 juni 2014 aangaande oprichting van consulaten type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016024158 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking rond het thema "Duurzaam Kustbeheer" type koninklijk besluit prom. 19/06/2016 pub. 05/08/2016 numac 2016024138 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2016 aan de EPPO sluiten, is benoemd in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van het arbeidshof Luik, Mevr. Lefort, C., hoofdgriffier van het vredegerecht Luik II. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 27 juni 2016 : - wordt het ministerieel besluit van 21 januari 2014Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002077 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interparastatale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002078 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de gemeenschappelijke beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013002076 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 23/01/2014 numac 2014009007 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot erkenning van het laboratorium EUROFINS als laboratorium voor DNA-onderzoek in strafzaken type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014015039 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende toekenning van bevoegdheid op het gebied van burgerlijke stand en notariaat type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203217 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Amel als inrichtende macht van de noodopvangwoning gelegen te 4770 Amel/Deidenberg, Am Stein 1A type ministerieel besluit prom. 21/01/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014203216 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van de gemeente Bütgenbach als inrichtende macht van twee noodopvangwoningen gelegen te 4750 Berg/Bütgenbach, Zum Giesberg 2 sluiten waarbij aan Mevr.

Pauwels, C., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Anderlecht I, opdracht werd gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen, opgeheven.

Dit besluit treedt in werking op de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad; - is aan Mevr. Casolo, M., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van het vredegerecht Anderlecht I, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit vredegerecht te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan Mevr. Corneillie, O., assistent bij de griffie van het vredegerecht Veurne - Nieuwpoort, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement West-Vlaanderen te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - blijft aan de heer Vercruyssen, M., griffier bij het vredegerecht Lokeren, opdracht gegeven om tijdelijk en gedeeltelijk zijn ambt te vervullen bij het vredegerecht Zelzate van 10 juni 2016 tot en met 30 juni 2016; - worden de griffiers, bedoeld in kolommen A en B, bij het kanton, vermeld in kolom D, tijdelijk en gedeeltelijk een opdracht gegeven om hun functie uit te oefenen bij de vredegerechten van het arrondissement Oost-Vlaanderen met ingang van 1 juli 2016 :

Kolom A

Kolom B

Kolom C

Kolom D

Kolom E

De Cremer

Erik

hoofdgriffier

Aalst I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Renneboog

Luc

griffier

Aalst I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van den Abbeele

Veerle

griffier

Aalst I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Haegeman

Myriam

hoofdgriffier

Aalst II

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Pieters

Conny

griffier

Aalst II

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Mil

Ina

griffier

Aalst II

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van den Bergh

Maggy

hoofdgriffier

Beveren

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van Nieuwenhove

Anke

griffier

Beveren

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Callens

Kristel

griffier

Beveren

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Bruycker

Peter

griffier

Dendermonde-Hamme

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Dewitte

Christophe

griffier

Dendermonde-Hamme

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van Heck

Vanessa

griffier

Dendermonde-Hamme

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Rasschaert

Christine

hoofdgriffier

Lokeren

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vercruyssen

Michaël

griffier

Lokeren

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Wicke

Annick

griffier

Lokeren

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Poelaert

Sabine

hoofdgriffier

Ninove

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Volckaert

Annick

griffier

Ninove

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van Durme

Rita

griffier

Ninove

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Wilde

Peggy

griffier

Wetteren-Zele

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Scheire

Katrien

griffier

Wetteren-Zele

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Duquet

Astrid

griffier

Sint-Niklaas I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vermeulen

Gisèle

griffier

Sint-Niklaas I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Staut

Hilde

hoofdgriffier

Sint-Niklaas II

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Meert

Michael

griffier

Sint-Niklaas II

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Michiels

Gert

griffier

Sint-Niklaas II

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Verschuren

Hildegarde

hoofdgriffier

Geraardsbergen-Brakel

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Peirlinck

Jurgen

griffier

Geraardsbergen-Brakel

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Vercruysse

Kathleen

griffier

Geraardsbergen-Brakel

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Buttiens

Ann

hoofdgriffier

Oudenaarde-Kruishoutem

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Baguet

Filip

griffier

Oudenaarde-Kruishoutem

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Buysscher

Yves

griffier

Oudenaarde-Kruishoutem

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Coppens

Armand

hoofdgriffier

Ronse

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van Lul

Claudia

griffier

Ronse

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Meyst

Jo

hoofdgriffier

Zottegem-Herzele

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Cansse

Kristel

griffier

Zottegem-Herzele

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Geerts

Nancy

griffier

Zottegem-Herzele

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Stevens

Dora

hoofdgriffier

Deinze

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Deleu

Christophe

griffier

Deinze

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van Rentergem

Carine

griffier

Deinze

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Kosolosky

Belinda

hoofdgriffier

Eeklo

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Pauw

Sabrina

griffier

Eeklo

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Dobbelaere

Veronique

griffier

Eeklo

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van Parijs

Nadine

hoofdgriffier

Gent I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Ockers

Filip

griffier

Gent I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Vriese

Björn

hoofdgriffier

Gent II

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Martens

Linda

griffier

Gent I

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Hemberg

Gaëlle

griffier

Gent III

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Schepens

Vera

griffier

Gent III

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Huvenne

Evi

griffier

Gent IV

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Bearelle

Marleen

hoofdgriffier

Gent V

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Neve

Catherine

griffier

Gent V

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

De Veirman

Christiaan

hoofdgriffier

Merelbeke

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Delmulle

Kristof

griffier

Merelbeke

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Van Brussel

Sylvia

griffier

Zomergem

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Christiaens

Patty

griffier

Zelzate

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen

Lietanie

Katelijne

griffier

Zelzate

Vredegerechten arrondissement Oost-Vlaanderen


Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^