Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 29 juli 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016, is de heer Marechal X., rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde. Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016 Hij zal he

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009380
pub.
29/07/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009380

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 6 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 04/08/2016 numac 2016009361 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van de van de leden van de Commissie van Experten type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 15/07/2016 numac 2016011310 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016200654 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016200718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 september 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de jaarlijkse premie type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/08/2016 numac 2016202344 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende het sectorakkoord voor 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/09/2016 numac 2016024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. IDA ter ondersteuning van de uitbreiding van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. 06/07/2016 pub. 02/09/2016 numac 2016024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de V.Z.W. IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" sluiten, is de heer Marechal X., rechter in de Nederlandstalige politierechtbank te Brussel, bevorderd tot Commandeur in de Kroonorde.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202129 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van w type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de papier- en kartonbewerking, betreffende de toekenning van een sectoraal conventio type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202034 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende het sectoraal akkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016201887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 28/07/2016 numac 2016202062 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het bont en kleinvel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 10/07/2016 pub. 27/07/2016 numac 2016202044 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juni 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedr sluiten, is de heer Delahaye Th., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Elsene, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde.

Hij zal het burgerlijk ereteken dragen.


begin


Publicatie : 2016-07-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^