Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 03 augustus 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Drubbel L., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld. Hij ka Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009386
pub.
03/08/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009386

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Drubbel L., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is Mevr. Cudell F., ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij heeft recht op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 8 oktober 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer de Francquen R., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Verstuyft D., rechter in de politierechtbank Oost-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 25 november 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer De Ruyver Y., kamervoorzitter in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 's avonds, is de heer de Brabant A., vrederechter van het kanton Marche-en-Famenne - Durbuy, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Hij is, op zijn verzoek, gemachtigd om zijn ambt uit te oefenen voor een periode van zes maanden, maximaal één keer hernieuwbaar, tot dat er voorzien is in de plaats die opengevallen is in zijn rechtscollege.

Bij koninklijk besluit van 4 januari 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Havenith A., kamervoorzitter in het hof van beroep te Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 februari 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is Mevr. Lamers D., vrederechter van het kanton Aarlen-Messancy, in ruste gesteld.

Zij heeft recht op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 maart 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 's avonds, is Mevr. Vandeput J., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 13 maart 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is Mevr. Vanstraelen I., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Antwerpen, in ruste gesteld.

Zij heeft recht op het emeritaat.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 's avonds, is Mevr. Vanschepdael B. ondervoorzitter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Hiernaux X., rechter in de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 april 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 's avonds, is Mevr. Castin M., ondervoorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Henegouwen, op haar verzoek, in ruste gesteld.

Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 12 april 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Lennertz R., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Eupen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn functie van voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg te Eupen eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 15 april 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Sprockeels P., raadsheer in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 mei 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Claeys Bo··aert Ph., kamervoorzitter en familie- en jeugdrechter in hoger beroep in het hof van beroep te Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Wolles P., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Denys Th., voorzitter van de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 9 mei 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Sierens R., rechter in de politierechtbank West-Vlaanderen, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 22 juni 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Cornelis P., raadsheer in het Hof van Cassatie, in ruste gesteld.

Hij heeft recht op het emeritaat.

Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 4 juli 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Romijn P., substituut-procureur des Konings bij het parket Luik, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn functie van procureur des Konings bij het parket te Hoei eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016, dat in werking treedt op 31 augustus 2016 `s avonds, is de heer Baudts J., toegevoegd vrederechter voor de kantons behorende tot het gerechtelijk arrondissement Brussel, op zijn verzoek, in ruste gesteld.

Hij kan zijn aanspraak op pensioen laten gelden en het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 27 juni 2016 is ontslag verleend aan Mevr.

Vaessen J., uit haar ambt van plaatsvervangend rechter in de rechtbank van eerste aanleg Luik, afdeling Luik.

Het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 18 december 2015 is de heer Czaplicki A., vrederechter van het vierde kanton Luik, gemachtigd om zijn ambt verder te blijven uitoefenen na het bereiken van de leeftijd van zevenenzestig, voor een termijn van één jaar vanaf 1 september 2016.

Deze machtiging is hernieuwbaar.

Bij koninklijk besluit van 25 maart 2016 is het verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Brammertz S., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik, verlengd voor een periode van één jaar met ingang van 29 augustus 2016.

Bij koninklijk besluit van 10 juli 2016 is het verlof wegens opdracht, verleend aan de heer Fransen D., rechter in de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, verlengd voor een periode van één jaar met ingang van 29 augustus 2016.

Bij koninklijk besluit van 2 februari 2016 zijn in artikel 1, tweede lid van het koninklijk besluit van 10 augustus 2015, waarbij de heer Drubbel L., substituut-arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Gent, in ruste wordt gesteld, de woorden "het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren" vervangen door de woorden "het is hem vergund de titel van het ambt van arbeidsauditeur bij het arbeidsauditoraat te Brugge eershalve te voeren.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-08-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^