Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 14 september 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016, in werking tredend op 30 november 2016 's avonds, is Mevr. Dhont, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld. Betrokkene mag Bij konink

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009456
pub.
14/09/2016
prom.
--
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&c(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009456

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 houdende de organisatie van het CARNEGIE HERO FUND type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de het Protocol van Nagoya sluiten, in werking tredend op 30 november 2016 's avonds, is Mevr. Dhont, E., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 houdende de organisatie van het CARNEGIE HERO FUND type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de het Protocol van Nagoya sluiten, in werking tredend op 31 december 2016 's avonds, is Mevr. Rommens, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg West-Vlaanderen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepat type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van bpost, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 03/03/2017 numac 2016011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016204704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering v type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016018319 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie sluiten, is aan Mevr. De Backer, E., op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt van referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 30 september 2014 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 1 september 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016024194 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2014 tot regeling van de uitvoering van de controles op de toepassing van de wet van 21 december 1998 betreffende productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepat type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 19/09/2016 numac 2016014259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van wijzigingen aan de statuten van bpost, naamloze vennootschap van publiek recht type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 03/03/2017 numac 2016011381 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het Tariferingsbureau BA Auto type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 23/09/2016 numac 2016003328 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk V : slapende rekeningen, safes en verzekeringsovereenkomsten van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 15/09/2016 numac 2016204704 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967, houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen en tot invoering v type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 03/10/2016 numac 2016018319 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 april 1996 betreffende de afneming, de bereiding, de bewaring en de terhandstelling van bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong type koninklijk besluit prom. 01/09/2016 pub. 26/09/2016 numac 2016022366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2001 houdende nadere regeling van de financiering van de externe kwaliteitscontrole van erkende laboratoria voor klinische biologie sluiten, is aan de heer Lucas, M., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van voorlopig benoemd griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen.

Dit besluit treedt in werking op 30 september 2016 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 30 augustus 2016Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 30/09/2016 numac 2016012185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 17 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 14/09/2016 numac 2016000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 november 2015 betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024186 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2016 aan de Internationale Walvisvaartcommissie type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 01/12/2016 numac 2016000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2002 houdende de organisatie van het CARNEGIE HERO FUND type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 06/09/2016 numac 2016003305 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake belasting van niet-inwoners voor het aanslagjaar 2016 (1) type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 28/09/2016 numac 2016203606 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2016, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende het invoeren van nachtarbeid voor e-commerce activiteiten type koninklijk besluit prom. 30/08/2016 pub. 29/09/2016 numac 2016024187 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2016 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende de het Protocol van Nagoya sluiten, is aan de heer Flumian, B., op zijn verzoek ontslag verleend uit zijn ambt van parketjurist in het rechtsgebied van het hof van beroep Brussel.

Dit besluit treedt in werking op 30 september 2016 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 1 september 2016 zijn benoemd tot: stagiair in de graad van griffier bij de vredegerechten van het arrondissement West-Vlaanderen, Mevr. Mouton, J..

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. in de graad van secretaris bij het parket Antwerpen, Mevr. Meerts, I., assistent bij het parket Antwerpen, afdeling Turnhout.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-09-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^