Document Betreffende De Rechterlijke Ordre
gepubliceerd op 21 december 2016
OpenJustice.be: Open Data & Open Source

Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, is aan Mevr. Herwege, L., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, met aanwijzing om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-vlaanderen Dit bes

bron
federale overheidsdienst justitie
numac
2016009631
pub.
21/12/2016
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&(...)
Document Qrcode

Numac : 2016009631

FEDERALE OVERHEIDSDIENST JUSTITIE


Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, is aan Mevr. Herwege, L., referendaris in het rechtsgebied van het hof van beroep te Gent, met aanwijzing om haar ambt te vervullen bij de rechtbank van eerste aanleg Oost-vlaanderen, op haar verzoek, ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2014.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, in werking tredend op 30 november 2016 's avonds, is Mevr. Bauvois, D., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen doen gelden.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, is artikel 1 van het koninklijk besluit van 5 oktober 2016 waarbij Mevr. Pôle, M., in ruste werd gesteld, gewijzigd als volgt : "Mevr. Pôle, M., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, is op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren".

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, in werking tredend op 31 december 2016 `s avonds, is Mevr. Ansiaux, C., hoofgriffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, in werking tredend op 31 januari 2017 `s avonds, is de heer Lambrette, J., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 21 november 2016, in werking tredend op 30 november 2016 `s avonds, is de heer Remits, P., griffier bij de politierechtbank Luik, op zijn verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag zijn aanspraak op pensioen laten gelden.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, is aan Mevr. Grenier, C., referendaris in het rechtsgebied van het arbeidshof te Bergen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 28 september 2016 's avonds.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, uitwerking hebbend met ingang van 30 november 2016 `s avonds, is Mevr. Houyon, C., hoofdgriffier bij de vredegerechten van het arrondissement Luik op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 5 december 2016, in werking tredend op 31 december 2016 `s avonds, is Mevr. Rulot, V., hoofdgriffier bij de vredegerechten van het arrondissement Namen, op haar verzoek in ruste gesteld.

Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eershalve te voeren.

Bij koninklijk besluit van 24 november 2016, is aan Mevr. Geentjes, N., secretaris bij het parket Antwerpen, op haar verzoek ontslag verleend uit haar ambt.

Dit besluit treedt in werking op 30 november 2016 's avonds.

Bij koninklijke besluiten van 5 december 2016, zijn benoemd : - in de graad van griffier bij het hof van beroep te Brussel, Mevr.

Albrecht, A., assistent bij de Franstalige griffie van de rechtbank van eerste aanleg te Brussel.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de graad van griffier bij het hof van beroep te Gent, de heer Baeyens, K., assistent bij de griffie van het hof van beroep te Gent.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - door verandering van graad, in de graad van griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Longhini, L., secretaris bij het parket van het hof van beroep te Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - als stagiair in de graad van griffier bij het hof van beroep te Bergen, Mevr. Drozd, V. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Waals Brabant, Mevr. Martin, V., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel Waals Brabant.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de graad van griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Namen, de heer Mathieu, F., assistent bij het parket Luik, afdeling Hoei.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de graad van griffier bij de rechtbank van koophandel Gent, gerechtelijk arrondissement Oost-Vlaanderen, de heer D'Hondt, B., assistent bij de griffie van de rechtbank van koophandel Gent, afdeling Dendermonde.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - als stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché-coördinator Safety en Security, de heer Trigueros, R. Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de graad van secretaris bij het parket Bergen : - Mevr. Gérin, E., assistent bij het parket Bergen, afdeling Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - Mevr. Lebrun, F., assistent bij het parket Bergen, afdeling Bergen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - in de graad van secretaris bij het arbeidsauditoraat Luik, Mevr.

Morren, S., assistent bij dit parket, afdeling Luik.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - als stagiair in de graad van secretaris bij het arbeidsauditoraat Luik, Mevr. Berlencourt, I., medewerker op arbeidsovereenkomst bij het parket van het arbeidsauditoraat Luik, afdeling Marche-en-Famenne.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministeriële besluiten van 9 december 2016 : - is aan Mevr. Baele, R., assistent bij de griffie van het arbeidshof Gent, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij dit hof te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Behrend, G., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de rechtbank van eerste aanleg Eupen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Pailhe, C., medewerker bij de griffie van de arbeidsrechtbank Luik, afdeling Namen, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij deze rechtbank te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer De Temmerman, B., medewerker op arbeidsovereenkomst bij de griffie van de politierechtbank Oost-Vlaanderen, afdeling Oudenaarde, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de politierechtbank Oost-Vlaanderen te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging.

Bij ministerieel besluit van 8 december 2016Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 15/12/2016 numac 2016029598 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van de verboden stoffen en methoden voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 09/01/2017 numac 2017020005 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 3 april 2015 tot het verlenen van subsidies voor beheerovereenkomsten met toepassing van Verordening nr. 1305/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 dec type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 16/12/2016 numac 2016036640 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de verboden lijst, vermeld in artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012 type ministerieel besluit prom. 08/12/2016 pub. 23/12/2016 numac 2016007495 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toewijzing van bevoegdheid inzake personeelsgebonden materies van het Koninklijk museum voor het Leger en de Krijgsgeschiedenis sluiten, is aan de heer Sleijpen, D., deskundige op arbeidsovereenkomst bij het federaal parket, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Bij ministeriële besluiten van 9 december 2016 : - is aan Mevr. Taquet, S., assistent bij het parket van het arbeidsauditoraat Luik, afdeling Verviers, opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van secretaris bij dit parket te vervullen.

Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; - is aan de heer Trigueros, R., stagiair attaché-coördinator Safety en Security opdracht gegeven om zijn ambt te vervullen bij de Directie Infrastructuur voor de gebouwen gelegen rond het Poelaertplein Brussel.

Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling administratie van de Raad van State worden gebracht binnen zestig dagen na deze bekendmaking. Het verzoekschrift dient bij ter post aangetekende brief aan de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraktijk, (adres : Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel), te worden toegezonden.


begin


Publicatie : 2016-12-

Etaamb biedt de inhoud van de Belgisch Staatsblad aan gesorteerd op afkondigings- en publicatiedatum, behandeld om gemakkelijk leesbaar en afprintbaar te zijn, en verrijkt met een relationele context.
^